# ผู้เล่น จำนวน
1 user GTH_BOOK3719 1,100฿
2 user ZaTulS 390฿
3 user ZaTulS 50฿
4 user 7boatyX 50฿
5 user sugusza 87฿

# ผู้เล่น จำนวน
1 user MAILJR 30,000 ฿
2 user kurochiji 29,056 ฿
3 user kkuyggo 11,020 ฿
4 user Tammy 7,740 ฿
5 user Lnwone 7,100 ฿